رفتن به محتوای اصلی
x

برگزاری جلسه کمیته دانشگاهی سند ملی پیشگیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر

جلسه کمیته دانشگاهی سند ملی پیشگیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر در تاریخ دوشنبه ۹۶/۱۲/۷ در ساعت ۱۰ در دفتر ریاست دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با حضور روسای کارگروه های هشت گانه کمیته دانشگاهی برگزار گردید. این جلسه با حضور سرکار خانم دکتر کلیشادی، رییس محترم پژوهشکده پیشگیری اولیه از بیماری های غیرواگیر و مرکز تحقیقات رشد و نمو کودکان که ریاست کارگروه پایش و ارزشیابی اهداف سند ملی می باشند، برگزار گردید. در این جلسه در خصوص هماهنگی و همراهی کارگروه های هشت گانه و انجام کارهای عملیاتی و مداخلات اثر بخش بحث و تبادل نظر شد.

 

news3