رفتن به محتوای اصلی
x

تشکیل کارگروه عوامل خطر بیماریهای غیر واگیردر دفتر ریاست محترم مرکز بهداشت استان

کارگروه عوامل خطر بیماریهای غیر واگیرکه یکی از کارگروه های ۸ گانه کمیته دانشگاهی کنترل بیماریهای غیرواگیر می باشد با حضور سرکار خانم دکتر کلیشادی ریاست پژوهشکده پیشگیری اولیه از بیماریهای غیرواگیر و مرکز تحقیقات رشد و نمو کودکان در تاریخ   ۹۶/۱۱/۲۹ در دفتر ریاست محترم مرکز بهداشت استان برگزار شد .

 

news-1