previous pauseresume next

اهداف

      دورنما و چشم انداز

 

این مركز تحقيقات امید دارد تا در پرتوی عنایات الهی و با برخورداري از نيروهاي متعهد و متخصص ، که بعضا درسطح ملی و بین المللی از صاحب نظران فعالیت های مرتبط با پیشگیری از بیماری های غیرواگیر از اوان زندگی هستند، بتواند به عنوان يك قطب معتبر علمي- پژوهشي در منطقه فعالیت نماید. اعضاء هیات موسس و همکاران این مرکز، در در زمینه های علوم بالینی و علوم پایه در راستای پیشگیری اولیه از بیماری های غیرواگیر تجربه های تحقیقاتی متعددی دارند و هم افزایی این تجربه ها در قالب یک مرکز تحقیقاتی به همراه همکاری های بین بخشی می تواند در اجرای تحقیقات کاربردی و همچنین تولیدعلم و فناوری در سطح ملی و بین المللی مثمر ثمر واقع شود.

مأموريت و رسالت    

رسالت و ماموريت اصلي این مرکز تحقيقات در جهت شناخت مکانیسم های بروز بیماری های غیرواگیر، بررسی وضعیت موجود عوامل خطرزای این بیماری ها در کودکان و نوجوانان و ارائه راهکارهای مناسب برای پیشگیری از بروز این بيماري ها از اوان زندگی است.

شیوه زندگی سالم

آموزش در مرکز تحقیقات