previous pauseresume next

برگزاری همایش روز جهانی چاقی در اصفهان

این همایش با تلاوت ایاتی چند از کلام الله مجید و سرود جمهوری اسلامی ایران ، آغاز و با به نمایش گذاشتن دستاوردهای جدید علمی که بصورت مطالب کمک آموزشی آماده و در دسترس عموم مدعوین جهت ارائه و نمایش و توضیح  قرار گرفت . مهم ترین قسمت این همایش  سخنرانی های مفید چندین استاد گرانقدر بود .از جمله :

  • سخنرانی سرکارخانم دکتر کلیشادی استاد متخصص بیماری های کودکان و نوجوانان در مورد اهمیت پیشگیری از اضافه وزن و چاقی و عوامل موثر در ایجاد آن
  • سخنرانی جناب آقای دکتر امانی  استاد متخصص تغذیه در مورد باورهای غلط تغذیه ای در مورد چاقی
  • سخنرانی  جناب آقای دکتر مرندی استاد متخصص فیزیولوژی ورزشی در مورد تحرک و فعالیت بدنی در کودکان مبتلا به اضافه وزن و چاقی
  • سخنرانی  سرکار خانم دکتر سجاد فوق تخصص غدد و متابولیسم  در مورد عوارض اضافه وزن و چاقی بر ارگان های مختلف بدن

و هم زمان با سخنرانی های همایش ،استقرار ایستگاه های انجام ارزیابی تن سنجی شامل قد و وزن و محاسبه نمایه توده بدنی و انجام مشاوره تغذیه و مشاوره ورزشی توسط کارشناسان مربوطه  و اجرا ئ برنامه های ورزشی  فریزپی و طناب بازی و بازی های مفرح دیگر مخصوص کودکان که با برنامه ریزی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ارائه و وجود غرفه هایی در خصوص انجام بازی های پر تحرک برای کودکان در محوطه فضای سبز مجموعه ورزشی مشتاق در خ. مشتاق  اصفهان  روز بسیار مفرحی را رقم زد .

شیوه زندگی سالم

آموزش در مرکز تحقیقات