previous pauseresume next

عدم تعادل انرژی دریافتی و مصرفی

يكي از دلايل زمينه اي بروز اضافه وزن، عدم تعادل بين انرژي دريافتي و مصرفي است.  بدن هر فرد براي انجام اعمال حياتي و فعاليت روزانه خود به مقدار مشخصي انرژي نياز دارد. اگر دريافت انرژي بيش از مصرف آن باشد ،فرد دچار اضافه وزن مي شود  و اگر دريافت انرژي كمتر از مصرف آن باشد وزن فرد كاهش مي يابد.

 

 دليل افزايش چشمگير چاقي كودكان، در سال هاي اخير تنها مصرف مقدار بيشتر غذا نيست بلكه نامطلوب بودن كيفيت مواد غذايي مصرفي و همراه شدن اين عوامل با كم تحركي در اين رابطه نقش به سزايي دارد. 

در واقع، در بسیاری موارد اضافه وزن در اثر "بدخوری"است نه "پرخوری".

 

حذف وعده های اصلی غذایی باعث کاهش سوخت و ساز بدن می شود و در نتیجه فرد نسبت به کاهش وزن مقاوم می شود.

نخوردن صبحانه از دلایل عمده بروز چاقی است.

شیوه زندگی سالم

آموزش در مرکز تحقیقات