previous pauseresume next

معرفی مرکز

فعاليت‌هاي انجام شده در حمايت از پژوهش:

 

اين مرکز خدمات و تحقیقات هدفمند و کاربردی خود را با هماهنگی وسیع بین بخشی از جمله موارد زیر انجام مي دهد: تعیین الویت های تحقیقاتی مبتنی بر نیازهای جامعه ;به کارگیری نیروی انسانی مناسب و جذب پژوهشگران ،توانمندسازی محققین جوان در زمینه های تولید علم و فناوری ، برگزاری کارگاه ، سمینار و کنگره به طور دوره ای در سطح دانشگاهی، ملی و بین المللی; جلب همکاری سازمان های بین المللی مرتبط با سلامت کودکان و نوجوانان ازقبیل سازمان بهداشت جهانی، صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) ;جلب همکاری خیرین فعال در زمینه ی سلامت کودکان و نوجوانان; حمایت از پژوهشگران در راستای تولید علم و فناوری مرتبط با اهداف مرکز تحقیقات ;همکاری بین بخشی با سایر مراکز تحقیقاتی دانشگاه های کشور;آگاهی رسانی به جامعه از طریق ارائه  آموزش های حضوری در سطح مدارس و جامعه و برنامه های آموزشی دوره ای از طریق رسانه های گروهی. کلیه ی فعالیت های مرکز بر مبنای ارزش های زیر بنا گذاشته شده است: سر لوحه قرار دادن مبانی اخلاق در پژوهش;تاکید برانجام پژوهش های کاربردی; بهره وری از طرح های پژوهشی با تولید علم و فناوری; در نظر داشتن اولویت های ملي در انتخاب موضوع پژوهشي و تاکید بر حفظ منابع ملي و هزینه-اثربخشی طرح های پژوهشی

 

 

 تاريخچه:

 

این مركز تحقيقات که از اواخر سال ۱۳۸۹ تاسیس شد و در سال ۱۳۹۰ موفق به اخذ موافقت اصولی و در سال ۱۳۹۲ موفق به اخذ موافقت قطعی از وزارت متبوع شد، امید دارد تا در پرتوی عنایات الهی و با برخورداري از نيروهاي متعهد و متخصص ، که بعضا درسطح ملی و  بین المللی از صاحب نظران  فعالیت های مرتبط با ارتقای سلامت و پیشگیری از بیماری های ازاوان زندگی هستند، بتواند به عنوان يك قطب معتبر علمي- پژوهشي در منطقه فعالیت نماید. اعضاء هیات موسس و همکاران این مرکز، در در زمینه های علوم بالینی و علوم پایه  در راستای پیشگیری اولیه از بیماری های غیرواگیر تجربه های تحقیقاتی متعددی دارند و هم افزایی این تجربه ها در قالب یک مرکز تحقیقاتی به همراه همکاری های بین بخشی می تواند در اجرای تحقیقات کاربردی و همچنین تولیدعلم و فناوری در سطح ملی و بین المللی مثمر ثمر واقع شود. این مرکز تحقیقات درحال حاضر در دو شعبه ی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان فعالیت می نماید و در طول مدت کوتاه تاسیس خود موفق به اجرای طرح های ملی و بین المللی و همچنین انتشار مقالات و کتب متعدد شده است.

 

تاریخ موافقت اصولی ۱۳۹۰/۰۵/۲۲

 تاریخ موافقت قطعی۱۳۹۲/۰۲/۲۳

 

شیوه زندگی سالم

آموزش در مرکز تحقیقات