رفتن به محتوای اصلی
x

رئیس مرکز

دکتر رویا کلیشادی

متخصص اطفال و استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دکتر کلیشادی

مشاهده رزومه (CV)

سامانه علم سنجی

تلفن:

031-37925280

پست الکترونیک:

kelishadi@med.mui.ac.ir

آدرس:

اصفهان، خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،ضلع جنوبی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی،ساختمان آفرینش،پژوهشکده پیشگیری اولیه از بیماری های غیرواگیر، مرکز تحقیقات رشد و نمو کودکان