رفتن به محتوای اصلی
x

آموزش مجازی

مراقبت های هزار روز اول زندگی

روز سه شنبه ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۹ ساعت ۹ صبح به همت پژوهشکده پیشگیری اولیه از بیماری های غیر واگیر به صورت مجازی نشست " مراقبت های هزار روز اول زندگی" برگزار گردید.

 

1000 روز اول زندگی