رفتن به محتوای اصلی
x

برگزاری جلسه شورای پژوهشی پژوهشکده پیشگیری اولیه از بیماری های غیر واگیر و مرکز تحقیقات رشد و نمو کودکان

 جلسه  شورای پژوهشی روز سه شنبه ۲۵ شهریور ماه ۱۳۹۹ با حضور اعضای شورای پژوهشی این پژوهشکده، برگزار گردید. در این جلسه تعدادی از طرح های پژوهشی ارسالی پژوهشگران مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت.

 

news9