رفتن به محتوای اصلی
x

كتاب "چاقي كودكان: علل، پيشگيري و مديريت" به سفارش ناشر بین المللی NOVA و با همکاری اعضای پژوهشکده پیشگیری از بیماری های غیر واگیر و مرکز تحقیقات رشد و نمو کودکان تالیف گردید

به دعوت و پیشنهاد ناشر NOVA ( در نیویورک) كتاب "چاقي كودكان: علل، پيشگيري و مديريت"تألیف شد و این کتاب که با همکاری اساتید صاحب نظر در داخل و خارج کشور تالیف شده است حاوی مباحث مختلف و کاربردی در زمینه چاقی کودکان می باشد.

news8