رفتن به محتوای اصلی
x

برگزاری بیست و دومین جلسه ی شورای پژوهشی پژوهشکده پیشگیری اولیه از بیماری های غیر واگیر و مرکز تحقیقات رشد و نمو کودکان به شکل مجازی

 یست و دومین جلسه ی شورای پژوهشی روز سه شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۹به شکل مجازی و با شرکت اعضای شورای پژوهشی این پژوهشکده،  برگزار گردید. در این جلسه تعدادی از طرح های پژوهشی ارسالی پژوهشگران مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت.

news10