رفتن به محتوای اصلی
x

برگزاری بیست و سومین جلسه ی شورای پژوهشی پژوهشکده پیشگیری اولیه از بیماری های غیر واگیر و مرکز تحقیقات رشد و نمو کودکان به شکل مجازی

یست  و سومین جلسه ی شورای پژوهشی روز سه شنبه ۴ خرداد ماه ۱۴۰۰ به شکل مجازی و با شرکت اعضای شورای پژوهشی این پژوهشکده،  برگزار گردید. در این جلسه تعدادی از طرح های پژوهشی ارسالی پژوهشگران مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت.

news10