رفتن به محتوای اصلی
x

برگزاری بیست و یکمین جلسه ی شورای پژوهشی پژوهشکده پیشگیری اولیه از بیماری های غیر واگیر و مرکز تحقیقات رشد و نمو کودکان به شکل مجازی

بیست  و یکمین جلسه ی شورای پژوهشی روز سه شنبه۱۸ آذر ماه ۱۳۹۹به شکل مجازی و با شرکت اعضای شورای پژوهشی این پژوهشکده،  برگزار گردید. در این جلسه تعدادی از طرح های پژوهشی ارسالی پژوهشگران مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت.

 

news11