رفتن به محتوای اصلی
x

انتخاب سرکار خانم دکتر رویا کلیشادی به عنوان عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی

سرکار خانم دکتر رویا کلیشادی، رئیس مرکز تحقیقات رشد و نمو کودکان و پژوهشکده پیشگیری اولیه از بیماری های غیرواگیر، پس از شش سال عضویت وابسته در فرهنگستان علوم پزشکی، به عنوان نخستین خانم عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به سمت عضو پیوسته این فرهنگستان انتخاب شدند.