رفتن به محتوای اصلی
x

پذیرش طرح های تحقیقاتی مرکز

محققان و دانشجویان علاقممند و اعضای هیئت علمی می توانند در صورت تمایل طرح های تحقیقاتی پیشنهادی خود در حیطه اولویت های پژوهشی مرکز را مطابق با فرمت استاندارد پروپوزال معاونت تحقیقات و فناوری جهت طرح در شورای پژوهشی مرکز تحقیقات رشد و نمو کودکان ارسال نمایند.

تلفن:

۰۳۱-۳۷۹۲۵۲۸۰

۰۳۱-۳۷۹۲۵۲۸۱

۰۳۱-۳۷۹۲۵۲۸۴

۰۳۱-۳۷۹۲۵۲۱۶

۰۳۱-۳۷۹۲۵۲۱۴

فاکس:

۰۳۱-۳۷۹۲۵۲۸۰