رفتن به محتوای اصلی
x

روز سه شنبه ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۹ ساعت ۹ صبح به همت پژوهشکده پیشگیری اولیه از بیماری های غیر واگیر به صورت مجازی نشست " مراقبت های هزار روز اول زندگی" برگزار گردید.