رفتن به محتوای اصلی
x

روز یکشنبه مورخ 9 مهرماه 1402از ساعت 9 الی 12، نشستی در پنجمین دوره اعطای جایزه مصطفی (ص) به میزبانی سرکار خانم دکتر کلیشادی و پژوهشکده پیشگیری اولیه از بیماری های غیرواگیر برگزار خواهد شد.